Jump to content

علم بدیع

وکیپیڈیا توں

کلام دی لفظی اَتے معنوی خوبیاں پَرکھݨ دے علم کوں علم بدیع آہدے ہن. صنائع صنعت دی جمع ہے۔ تے صنعت دا مطلب ہنر، کاریگری تے مہارت ہے۔

صنائع دیاں ݙو قسماں ہن.

 • صنائع لفظی: صنائع لفظی وچ الفاظ دی جادوگری ہے۔ لفظاں دے ہیر پھیر، الٹ پلٹ تے ڳن٘ڈھ مُن٘ڈھ کرݨ نال کلام وچ سُہݨپ پیدا کیتا ویندے ۔ صنائع لفظی وچ خوبی لفظاں نال بݨائی ویندی ہے۔
 • صنائع معنوی: معانیاں وچ خوبی تے سہݨپ پیدا کرݨ آلیاں صنعتاں کوں صنائع معنوی آہدے ہن۔

صنائع لفظی[لکھو | ماخذ وچ تبدیلی کرو]

 • صنعت تجنیس
  • تجنیس تام
   • تجنیس تام مستوفی
   • تجنیس تام مماثل
  • تجنیس مرفوع
  • تجنیس خطی
  • تجنیس منحرف
  • تجنیس مزید
 • صنعت اشتقاق
 • صنعت لذوم مالا یلزم
 • صنعت تکرار لفظی
 • صنعت ترصیع
 • صنعت سیاقت الاعداد
 • صنعت تضمین

صنائع معنوی[لکھو | ماخذ وچ تبدیلی کرو]

صنائع معنوی دیاں کجھ قسماں ایہ ہن.

 • صنعت تضاد
  • ایجابی
  • سلبی
 • صنعت تدبیج
 • صنعت ایہام
 • صنعت توریہ
 • صنعت ایہام تضاد
 • صنعت مراعات النظیر
 • صنعت ایہام تناسب
 • صنعت مبالغہ
  • تبلیغ
  • اغراق
  • غلو
 • صنعت لف و نشر
 • صنعت تقسیم
 • صنعت جمع
 • صنعت تفریق
 • صنعت حسن تعلیل
 • صنعت تمثیل
 • صنعت سوال و جواب
 • صنعت استخدام
 • صنعت تلمیع
 • صنعت ایراد المثل
 • صنعت اوماج
 • صنعت براعت استہلال
 • صنعت توشیع

ٻیا ݙیکھو[لکھو | ماخذ وچ تبدیلی کرو]