سانچہ:Colend

وکیپیڈیا توں
Jump to navigation Jump to search
دستاویز سانچہ[view] [لکھو] [history] [purge]

Lua error in package.lua at line 80: module 'Module:Category handler/data' not found. سانچہ:CSS3 multiple column layout Lua error in package.lua at line 80: module 'Module:Category handler/data' not found. سانچہ:Uses TemplateStyles

The div col (short for division columns) formats a list into columns that wrap at multiple screen resolutions responsively. It automatically breaks the available screen space into equal parts, meaning, for instance, that it is not necessary to guess how many columns to use and then figure out the dividing point(s), e.g., the halfway point to divide the list into two columns, or the one-third and two-thirds points to divide the list into three columns.

Usage[ماخذ وچ تبدیلی کرو]

Basic usage[ماخذ وچ تبدیلی کرو]

{{div col}} <!-- default width is 30em -->
* a
* b
* c
* d
* e
* f
* g
* h
{{div col end}}

Produces: سانچہ:Div col

 • a
 • b
 • c
 • d
 • e
 • f
 • g
 • h

سانچہ:Div col end

Parameters[ماخذ وچ تبدیلی کرو]

There are six parameters for this template:

|colwidth=
Specifies the minimum width of the columns so that the number of columns is automatically based on screen width (that is, more columns will be shown on wider displays). If no value is supplied, the template uses a default of 30em. The width can be specified in any CSS unit of measure, for instance, the em (about the width of the capital "M" of the displayed typeface), e.g., colwidth=20em.
|rules=yes
Adds vertical lines ("rules") between the columns if set to yes.
|gap=
Specifies the space between the content of adjacent columns, in any valid CSS width unit, e.g., gap=2em. The default spacing (set by browser) is 1em.
|class=
An HTML class, or multiple space-delimited classes, to apply to the columns. For example, class=plainlist nowrap.
|style=
CSS styling to apply to the columns.
|small=yes
Sets font size to 90%.
|content=
Content to apply to the columns. This parameter is effectively equivalent to {{columns-list}}, which is a pass-through for this template.

Examples[ماخذ وچ تبدیلی کرو]

Colwidth[ماخذ وچ تبدیلی کرو]

{{div col|colwidth=10em}} <!-- column width of 10em -->
* a
* b
* c
* d
* e
* f
* g
* h
{{div col end}}

Produces: سانچہ:Div col

 • a
 • b
 • c
 • d
 • e
 • f
 • g
 • h

سانچہ:Div col end

Rules[ماخذ وچ تبدیلی کرو]

{{Div col|colwidth=10em|rules=yes}} <!-- column width of 10em with rules -->
* a
* b
* c
* d
* e
* f
* g
* h
{{Div col end}}

Produces: سانچہ:Div col

 • a
 • b
 • c
 • d
 • e
 • f
 • g
 • h

سانچہ:Div col end

Gap[ماخذ وچ تبدیلی کرو]

{{Div col|colwidth=10em|rules=yes|gap=2em}} <!-- column width of 10em with rules and a gap of 2em -->
* a
* b
* c
* d
* e
* f
* g
* h
{{Div col end}}

Produces: سانچہ:Div col

 • a
 • b
 • c
 • d
 • e
 • f
 • g
 • h

سانچہ:Div col end

Small[ماخذ وچ تبدیلی کرو]

{{Div col|small=yes}} <!-- Small = yes -->
* a
* b
* c
* d
* e
* f
* g
* h
{{Div col end}}

Produces: سانچہ:Div col

 • a
 • b
 • c
 • d
 • e
 • f
 • g
 • h

سانچہ:Div col end

Content[ماخذ وچ تبدیلی کرو]

{{Div col|colwidth=10em|content= <!-- content parameter doesn't need {{div col end}} -->
* a
* b
* c
* d
* e
* f
* g
* h
}}

Produces: سانچہ:Div col

Multiple parameters[ماخذ وچ تبدیلی کرو]

{{Div col|colwidth=10em|rules=yes|gap=2em|small=yes}}
* a
* b
* c
* d
* e
* f
* g
* h
{{Div col end}}

Produces: سانچہ:Div col

 • a
 • b
 • c
 • d
 • e
 • f
 • g
 • h

سانچہ:Div col end

Text characters without list markup[ماخذ وچ تبدیلی کرو]

{{div col|colwidth=10em}} <!--Text characters without list markup -->
a
b
c
d
e
f
g
h
{{div col end}}

Produces سانچہ:Div col a b c d e f g h سانچہ:Div col end

Lorem ipsum[ماخذ وچ تبدیلی کرو]

{{div col}} <!--Lorem ipsum -->
{{lorem ipsum}}
{{div col end}}

Produces سانچہ:Div col سانچہ:Lorem ipsum سانچہ:Div col end

Limitation[ماخذ وچ تبدیلی کرو]

Sub-lists[ماخذ وچ تبدیلی کرو]

The underlying CSS system is unable to break sub-lists into columns. Note the uneven formatting below:

{{Div col|colwidth=10em|rules=yes|gap=2em|style=column-count:3|content=
* a
* b
* c
** c.d
** c.e
** c.f
* g
* h
}}

Produces: سانچہ:Div col

Turning off the سانچہ:Code rule appears to help.

Tracking categories[ماخذ وچ تبدیلی کرو]

TemplateData[ماخذ وچ تبدیلی کرو]

سانچہ:TemplateData header


Redirects[ماخذ وچ تبدیلی کرو]

See also[ماخذ وچ تبدیلی کرو]

سانچہ:Column-generating template families

سانچہ:Sandbox other