سانچہ:Colbegin

وکیپیڈیا توں
دستاویز سانچہ[view] [لکھو] [history] [purge]
CSS3 multiple-column layout browser support
Property Internet
Explorer
Firefox Safari Chrome Opera
column-width
column-count
≥ 10
(2012)
≥ 1.5
(2005)
≥ 3
(2007)
≥ 1
(2008)
≥ 11.1
(2011)
columns ≥ 10
(2012)
≥ 9
(2011)
≥ 3
(2007)
≥ 1
(2008)
≥ 11.1
(2011)
break-before
break-after
break-inside
≥ 10
(2012)
≥ 65
(2019)
≥ 10
(2016)
≥ 65
(2016)
≥ 15
(2013)
زمرہ:لوا پر مبنی سانچے

The div col (short for division columns) formats a list into columns that wrap at multiple screen resolutions responsively. It automatically breaks the available screen space into equal parts, meaning, for instance, that it is not necessary to guess how many columns to use and then figure out the dividing point(s), e.g., the halfway point to divide the list into two columns, or the one-third and two-thirds points to divide the list into three columns.

Usage[ماخذ وچ تبدیلی کرو]

Basic usage[ماخذ وچ تبدیلی کرو]

{{div col}}<!-- default width is 30em -->
* a
* b
* c
* d
* e
* f
* g
* h
{{div col end}}

Produces:

 • a
 • b
 • c
 • d
 • e
 • f
 • g
 • h

Parameters[ماخذ وچ تبدیلی کرو]

There are six parameters for this template:

|colwidth=
Specifies the minimum width of the columns so that the number of columns is automatically based on screen width (that is, more columns will be shown on wider displays). If no value is supplied, the template uses a default of 30em. The width can be specified in any CSS unit of measure, for instance, the em (about the width of the capital "M" of the displayed typeface), e.g., colwidth=20em.
|rules=yes
Adds vertical lines ("rules") between the columns if set to yes.
|gap=
Specifies the space between the content of adjacent columns, in any valid CSS width unit, e.g., gap=2em. The default spacing (set by browser) is 1em.
|class=
An HTML class, or multiple space-delimited classes, to apply to the columns.
|style=
CSS styling to apply to the columns.
|small=yes
Sets font size to 90%.
|content=
Content to apply to the columns. This parameter is effectively equivalent to {{columns-list}}, which is a pass-through for this template.

Examples[ماخذ وچ تبدیلی کرو]

Colwidth[ماخذ وچ تبدیلی کرو]

{{div col|colwidth=10em}} <!-- column width of 10em -->
* a
* b
* c
* d
* e
* f
* g
* h
{{div col end}}

Produces:

 • a
 • b
 • c
 • d
 • e
 • f
 • g
 • h

Rules[ماخذ وچ تبدیلی کرو]

{{div col|colwidth=10em|rules=yes}} <!-- column width of 10em with rules -->
* a
* b
* c
* d
* e
* f
* g
* h
{{div col end}}

Produces:

 • a
 • b
 • c
 • d
 • e
 • f
 • g
 • h

Gap[ماخذ وچ تبدیلی کرو]

{{div col|colwidth=10em|rules=yes|gap=2em}} <!-- column width of 10em with rules and a gap of 2em -->
* a
* b
* c
* d
* e
* f
* g
* h
{{div col end}}

Produces:

 • a
 • b
 • c
 • d
 • e
 • f
 • g
 • h

Small[ماخذ وچ تبدیلی کرو]

{{div col|small=yes}} <!-- Small = yes -->
* a
* b
* c
* d
* e
* f
* g
* h
{{div col end}}

Produces:

 • a
 • b
 • c
 • d
 • e
 • f
 • g
 • h

Content[ماخذ وچ تبدیلی کرو]

{{div col|colwidth=10em|content= <!-- content parameter doesn't need {{div col end}} -->
* a
* b
* c
* d
* e
* f
* g
* h
}}

Produces:

Multiple parameters[ماخذ وچ تبدیلی کرو]

{{div col|colwidth=10em|rules=yes|gap=2em|small=yes}}
* a
* b
* c
* d
* e
* f
* g
* h
{{div col end}}

Produces:

 • a
 • b
 • c
 • d
 • e
 • f
 • g
 • h

Text characters without list markup[ماخذ وچ تبدیلی کرو]

{{div col|colwidth=10em}} <!--Text characters without list markup -->
a
b
c
d
e
f
g
h
{{div col end}}

Produces

a b c d e f g h

Lorem ipsum[ماخذ وچ تبدیلی کرو]

{{div col}} <!--Lorem ipsum -->
{{lorem ipsum}}
{{div col end}}

Produces

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Limitation[ماخذ وچ تبدیلی کرو]

Sub-lists[ماخذ وچ تبدیلی کرو]

The underlying CSS system is unable to break sub-lists into columns. Note the uneven formatting below:

{{div col|colwidth=10em|rules=yes|gap=2em|style=column-count:3|content=
* a
* b
* c
** c.d
** c.e
** c.f
* g
* h
}}

Produces:

Turning off the break-inside: avoid-column; rule appears to help.

Tracking categories[ماخذ وچ تبدیلی کرو]

TemplateData[ماخذ وچ تبدیلی کرو]

This is the TemplateData for this template used by TemplateWizard, VisualEditor and other tools. سانچہ:Template parameter usage

TemplateData for Colbegin


Redirects[ماخذ وچ تبدیلی کرو]

See also[ماخذ وچ تبدیلی کرو]

 • {{End}} (closes a table)

Column-generating template families[ماخذ وچ تبدیلی کرو]

The templates listed here are not interchangeable. For example, using {{col-float}} with {{col-end}} instead of {{col-float-end}} would leave a HTML "div" (division) open, potentially harming any subsequent formatting.

Column templates
Type Family
Handles wiki
 table code?dagger
Responsive/
Mobile suited
Start template Column divider End template
Float "col-float" Yes Yes {{col-float}} {{col-float-break}} {{col-float-end}}
"columns-start" Yes Yes {{columns-start}} {{column}} {{columns-end}}
Columns "div col" Yes Yes {{div col}} {{div col end}}
"columns-list" No Yes {{columns-list}} (wraps div col)
Flexbox "flex columns" No Yes {{flex columns}}
Table "col" Yes No {{col-begin}},
{{col-begin-fixed}} or
{{col-begin-small}}
{{col-break}} or
{{col-2}} .. {{col-5}}
{{col-end}}

dagger Can template handle the basic wiki markup {| | || |- |} used to create tables? If not, special templates that produce these elements (such as {{(!}}, {{!}}, {{!!}}, {{!-}}, {{!)}})—or HTML tags (<table>...</table>, <tr>...</tr>, etc.)—need to be used instead.